Browsed by
Categorie: Gramatica limbii italiene

Substantivul

Substantivul

 Il Nome (Il Sostantivo)                            Substantivul     Il genere del nome                                 Genul Substantivelor      secondo il contenuto                                      Dupà Continut În limba italianã sunt douã genuri: genul masculin (il genere maschile) şi genul feminin (il genere femminile).  Sunt de genul masculin: 1.       Numele care indicã fiinte masculine: Mario, Giuliano, il ragazzo, il gatto. 2.       Numele lunilor şi zilelor: il marzo, il giovedi. Exceptie: la domenica. 3.       Numele de mãri, lacuri, munti: il Mediterràneo, il Como, il Vesuvio, i Carpazi, i Pirinéi, gli…

Read More Read More

Verbul

Verbul

                                                        IL VERBO- VERBUL                                            LE TRE CONIUGAZIONI                                                  CELE TREI CONJUGÃRI   DEL VERBO                                                          ALE VERBULUI În limba italianã existã trei conjugãri ale verbului, în functie de terminatia acestora la infinitiv: Iª conjugare are terminatia – are;    IIª conjugare are terminatia – ere;     IIIª conjugare are terminatia – ire: guardare (a privi)                               vivere (a trãi)                                      finire ( a termina) cominciare (a începe)                        vedere (a vedea)                                 vestirsi (a se îmbrãca) cambiare (a schimba)                        crescere (a creşte)                              partire (a pleca) cercare (a cãuta)                                mettersi ( a se pune)                          capire (a întelege) tornare (a…

Read More Read More

Gramatica limbii italiene

Gramatica limbii italiene

          Limba italiană nu este atât de grea pe cât pare (mie aşa mi s-a părut la început). Se aseamănă foarte mult cu limba română iar gramatica urmează cam aceleaşi reguli, desigur cu unele diferenţe. Am învăţat-o singură acasă, am scos cursuri de pe internet, muzică, filme că este foarte important şi suportul audio. Aceste cursuri mi-au fost de mare ajutor iar acum le împărtăşesc cu voi, cei care vor să o înveţe de plăcere sau…

Read More Read More

Prenumele

Prenumele

 I Pronomi Indiretti                                      Pronumele Complemente (Complementi)                                                                                                       Indirecte                                Pronumele Indirecte sunt pronumele personale cu functia de complement indirectexprimate prin formele atone în Dativ: a me –…

Read More Read More

Articolul

Articolul

 L’Articolo determinativo.                Articolul Hotãrât.   L’uso Dell’articolo Determinativo     Folosirea Articolului                                                                                   Hotãrât              În limba italianã articolul este de douã tipuri: determinativo (hotãrât) şi indeterminativo (nehotãrât). Articolul hotãrât are urmãtorele forme: Masculin-singular-il   lo    l’    …

Read More Read More

Conjunctia

Conjunctia

 La Congiunzione                            Conjunctia La Congiunzione (Conjunctia) este partea invariabilã de vorbire care uneşte elementele unei propozitii sau douã propozitii între ele. Conjunctiile pot fi simple, formate dintr-un singu cuvânt, şi compuse, formate din douã sau mai multe cuvinte. Conjunctiile sunt de douã tipuri: Congiunzioni Coordinanti (Conjunctii Coordonatoare) care unesc elemente de acelaşi fel: copulative: e (şi) né (nici) neppure (nici mãcar) neanche (nici mãcar) nemmeno (nici mãcar):”Ho fame e ho sete.”, “Non vuole né parlare.” adversative: ma (dar) però (însã)…

Read More Read More

Prepozitia

Prepozitia

La Preposizione                                                                        Prepozitia La Preposizione (Prepozitia) este partea de vorbire care leagã un termen al propozitiei de cel care-l prcede, fãrã a schimba raportul sintctic deja existent. 1.               Le Preposizoni Proprie (Prepozitiile Proprii) sunt acelea care pot fi articulate: di, a, da, su, in, per, con care devin: del…, allo…., dall’…, nella…, etc. Mai sunt şi tra şi fra traduse prin”între, dintre, peste”:”Fra (tra) di noi c’era una bell’intesa.” – între noi exista o bunã întelegere; “Andrò all’opera fra…

Read More Read More

Adjectivul

Adjectivul

 L’AGGETTIVO QUALIFICATIVO                       Adjectivul calificativ Adjectivul calificativ indicã o calitate a substantivului la care se referã. Nu existã o regulã exactã în ceea ce priveşte pozitionarea acestuia înainte sau dupã substantiv. Se poate da o regulã având ca bazã plãcerea sunetului sau necesitatea de a marca mai bine calitatea pe care acestea o exprimã.             Adjectivul masculin se poate termina la singular în –o, –e   (buono, gentile) şi la plural în –i (buoni, gentili). Adjectivul feminin se poate termina la…

Read More Read More

Adverbul

Adverbul

L’Avverbio                                                  Adverbul                         I Gradi di Comparazione                               Gradele de Comparatie degli Avverbi di Modo                                   Ale Adverbelor de Mod                 L’Avverbio (Adverbul) este partea de vorbire care modificã şi precizeazã sensul unui verb, al unui adjectiv sau a altor adverbe. Acestea sunt: di modo (de mod), di luogo (de loc), di tempo (de timp), relativi (relative), di quantità (de cantitate), di somiglianza (de asemãnare), aggiuntivi (de adãugare).          GliAvverbi di modo (Adverbele de Mod)se formeazã din forma femininã…

Read More Read More