Conjunctia

Conjunctia

 La Congiunzione                            Conjunctia

La Congiunzione (Conjunctia) este partea invariabilã de vorbire care uneşte elementele unei

propozitii sau douã propozitii între ele. Conjunctiile pot fi simple, formate dintr-un singu cuvânt, şi compuse, formate din douã sau mai multe cuvinte. Conjunctiile sunt de douã tipuri:

 1. Congiunzioni Coordinanti (Conjunctii Coordonatoare) care unesc elemente de acelaşi fel:

  1. copulative: e (şi) (nici) neppure (nici mãcar) neanche (nici mãcar) nemmeno (nici mãcar):”Ho fame e ho sete.”, “Non vuole parlare.”

  2. adversative: ma (dar) però (însã) anzi (dimpotrivã) tuttavia (însã, totuşi) pure (şi, de asemenea) invece (în schimb):”Renzo ha superato l’esame, però Mario è stato bocciato.”

  3. disjunctive: o (sau) oppure (sau chiar) ossia (sau fie) altrimenti (altfel):”Lo sai o no lo sai?”

  4. explicative: cioè (adicã) infatti (de fapt) invero (într-adevãr) difatti (de fapt): “Ha fatto gli esercizi, cioè ha finito i còmpiti per domani.”

  5. concluzive: perciò (de aceea) quindi (deci) dunque (deci, aşadar) pertanto (aşadar) ebbene (ei bine) orbene (ei bine): “Fa ormai tardi, dunque dobbiamo partire.”

  6. corelative: e…e (şi…şi) o…o (sau…sau) né…né (nici…nici) sia…sia (fie…fie):”Non potevamo né andarci, né restarci.”

 2. Congiunzioni Subordinanti (Conjunctii Subordonatoare):

  1. declarative: che (ca) come (cum): “Sappiamo com’è la vita.”

  2. cauzale: poiché (întrucât) perché (pentr cã, deoarece) giacché (fiindcã): “Lo so perché l’ho visto.”

  3. temporale: quando (când) mentre (în timp ce) finché (pânã ce) prima che (înainte ca):”Mentre leggevo ho sentito strillare il telefono.”

  4. finale: affinché (cu scopul sã) acciocché (pentru ca sã) che (sã) perché (pentru ca sã): “Ti dico questo perché tu sappia la verità.”

  5. conditionale: se (dacã) qualora (în cazul cã) purché (cu conditia sã): “Se vieni subito, portami il libro.”

  6. concesive: sebbene (deşi) quantunque (cu toate cã), benché (deşi) nonostante che (cu toate cã): “Benché facesse caldo, Enzo sentiva freddo.”

  7. consecutive: che (cã) così (aşa cã) in modo che (astfel cã): “Gridava così forte che si sentiva da lonatno.”

  8. modale: come (cum, precum) senza (fãrã) quasi (aproape):”Fa’ come ti conviene.”

  9. interogative: perché (pentru cã) se (dacã) se non (dacã nu):”Gli chiesi perché non parlava.”

  10. comparative:come se (ca şi) che (ca) di quello (decât ceea ce):”E’ più bello di quello che me l’avvèssi aspettato.”

  11. adversative: mentre (în timp ce) laddove (în loc sã): “Mentre io lavoro, tu ti diverti.”

  12. de exceptie: eccetto che (cu exceptia) se non (numai dacã) fuorché (în afarã de) tranne che (în afarã de):”Non fai niente tranne leggere i tuoi gialli.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Dovedeşte că nu eşti robot *

Protected by WP Anti Spam