Excursii de o zi în Vrancea

Vrancea nu este doar zona din care pornesc cutremurele, ci este una foarte ofertantă din punct de vedere al atracțiilor. Acestea satisfac toate gusturile, atât pe cei care preferă ieșirile în natură, cât și pe cei care aleg istoria și cultura. Meniul e variat, poți alege locuri naturale sălbatice, fenomene rare, mausolee, biserici vechi din lemn, mănăstiri, case memoriale, trasee montane, crame.

Pentru cei care doresc să viziteze județul Vrancea sau pentru vrâncenii care doresc să-l redescopere, vin cu propunerea unor trasee de o zi. Acestea sunt deja ,,testate” de mine, unele mai demult, altele mai recent, de mai multe ori sau vizitate pentru prima dată, foarte cunoscute sau mai puțin.

Cheile Tișiței reprezintă una dintre cele mai cunoscute atracții ale Vrancei, alături de ,,vecina” sa, Cascada Putnei. Aceasta din urmă se află la doar câţiva paşi de drum, iar coborârea este facilitată de scări. Şi iat-o în toată frumuseţea ei! Ea este micuţă, cu o diferenţă de nivel de 14 m şi se desfăşoară pe o distanţă de aproximativ 80 m. Apele viguroase ale Putnei au săpat adânc creându-şi drum printre rocile dure şi au lăsat în urmă peisaje de-a dreptul spectaculoase.
Locul e amenajat cu bare rezistente de protecţie şi nu se mai poate coborî până pe malul lacului şi nici ieşirea pe marginea cascadei care au cauzat numeroase accidente, unele mortale.

excursii vrancea

La o distanță scurtă de cascadă se află Cheile Tișiței. Acestea se desfașoară de-a lungul cursului inferior și mijlociu al râului Tișița. Este un amestec între zone cu pereți aproape verticali și zone depresionare (Ex.: La Pândar unde se află căbănuța) și lunci largi.
excursii vrancea
Nu necesită efort deosebit, chiar după intrarea în rezervație se poate compara cu o plimbare în parc. Mai apoi apar porțiuni mai dificile unde este necesară susținerea de șinele adânc băgate în stâncă.
Traseul este unul informativ asupra faunei specifice din zonă și anume carnivorele mari: lup, urs, râs. Veți găsi și  panouri și un fel de lădițe cu informații despre animalele mai sus amintite.
Poteca se desfășoară când pe partea dreaptă, când pe partea stângă a Tișiței, iar traversarea ei se face peste punți din lemn, mai mult sau mai puțin distruse sau peste poduri din ciment și acestea într-o stare avansată de degradare. Aceste poduri au fost construite cam pe la începutul secolului trecut când această zonă era folosită pentru exploatarea lemnului. A fost construită chiar și o cale ferată din care nu a mai rămas nimic.
excursii vrancea
Aceste arcade (că sunt două la număr) au fost făcute pentru a permite trecerea mocăniței pe timpul exploatării lemnului.
Traseul continuă până la marele tunel. Acesta are o lungime de circa 200 m. Este indicat să aveți cu voi o lanternă că în tunel domnește întunericul absolut, zărindu-se doar luminița din cealaltă parte. Foarte probabil este să găsiți apă în tunel sau nămol, dar cu siguranță veți întâlni bucați de stâncă, așa că trebuie să fiți atenți pe unde călcați și să nu țipați în tunel pentru a evita riscul de a se desprinde alte bucăți de piatră.
După tunel peisajul devine și mai sălbatic și mai dificil de parcurs, mai ales dacă nu ai echipament adecvat.
Cum se ajunge: Drumul național DN 2D Focșani – Târgu Secuiesc până la Lepșa, se traversează un pod și apoi continuat cu drumul forestier până la intrarea în rezervație.
Și dacă tot ai ajuns aici poți să vizitezi și Mănăstirea Lepsa, întemeiată în anul 1774 la iniţiativa monahului rus Kipsa din dorinţa de a avea un lăcaş departe de locuitori, astfel încât călugării să se poată ruga în tihnă.
  • Propunerea nr.2: Cheile Nărujei – Lacul Negru

Este vorba despre o arie protejată situată în bazinul superior al râului Năruja. Zona este destul de sălbatică și foarte puțin exploatată de turiști. Râul Năruja și-a croit drum printre gresii și a lăsat în urma lui peisaje spectaculoase. Pereții înalți ale cheilor sunt paravan în calea soarelui în zilele caniculare de vară, iar vuietul apei este melodie pentru urechi.

excursii vrancea

La un moment dat veți da peste o raritate prin părțile acestea, un izvor de apă sulfuroasă. Îl vei simți înainte să ajungi la el, așa mic cum este, nu poți ignora mirosul specific sulfului.

excursii vrancea

Sulful îl vei mai întâlni și puțin mai sus, dar sub altă formă, depus pe peretele de stâncă.

excursii vrancea

Drumul se desfășoară când pe dreapta, când pe stânga râului, trecând peste poduri de beton construite pe vremea comunismului.

excursii vrancea

Se poate spune că principala atracție a ariei este Lacul Negru. Este un lac de baraj natural format pe Pârâul Negru. Martori sunt trunchiurile de molid scufundate şi încă vizibile. Localnicii îl cunosc sub denumirea de Lacul de Plămână, denumirea populară a unei plante care ar avea efecte curative pentru bolile de plămâni. Are o adâncime de aproximativ 7,5 m şi o suprafaţă de circa 1 ha. Este cireaşa de pe tort a rezervaţiei Lacul Negru care ,,deţine un mozaic de habitate naturale de o importanţă ştiinţifică deosebită, multe dintre acestea fiind considerate prioritare pentru conservare pe plan internaţional (turbărie activă, grohotişuri stâncoase, fâneţe împădurite).”Teritorial aparţine comunei Nistoreşti, iar administrativ Ocolului Silvic Năruja.

excursii vrancea

Situl adăpostește câteva specii de plante endemice și de interes comunitar, din care trebuie amintită Roua Cerului, plantă carnivoră pe care am mai întâlnit-o la Tinovul Mohoș, și Plămâna, plantă care ar vindeca afecțiunile plămânilor.

Lacul este amenajat cu pod de acces de lemn deoarece nu este genul de lac pe care te aşezi pe marginea lui şi te relaxezi, aduce mai mult a mlaştină. Consider că ar fi riscant să cobori după acest pod, în special pe marginea lacului.

Cum se ajunge-DJ 205D Focşani-Nistoreşti-Herăstrău, continuat cu drumul forestier din lungul Văii Nărujei până în zona numită Izvoarele Nărujei. De aici, de lângă cabanele forestiere se urmează traseul turistic marcat-cruce albastră. 10-15 minute printr-o pădure de molid şi aţi ajuns.

Căldările Zăbalei este o rezervație naturală aflată în Munții Vrancei, la o altitudine medie de 1100 m pe cursul superior al râului Zăbala, în zona de confluență cu Pârâul Zârna.

Zona este de o frumusețe desăvârșită datorită formelor create de râul Zăbala în gresiile masive, pădurilor, faunei și florei. Căldările propriu zise reprezintă aceste scobituri în piatră, săpate de puterea apei. Este impresionant cum natura poate da naștere unor forme atât de frumoase, interesante și perfect finisate. Adevarat că natura este cel mai bun sculptor.

excursii vrancea

excursii vrancea

Cum se ajunge: Drumul județean DJ 205 A Focșani-Nereju și apoi drumul forestier care urmărește albia Zăbalei.

În drumul tău, ori la dus, ori la retur, oprește-te și în Paltin să vizitezi Muzeul Etnografic. Clădirea a fost construită pentru a servi drept muzeu, după trăsăturile caselor tradiţionale din zonă, dar la o scară mai mare. A fost construit la îndemnul primarului de la vremea respectivă, Ionaşc Nichitoiu cu sprijinul locuitorilor comunei Paltin. Inaugurarea a avut loc în anul 1972. De specificat, multe din piesele expuse sunt donate de săteni, unele având o vârstă de peste 100 de ani. Muzeul are temelia din piatră, acoperiş înalt cu şindrilă şi o prispă cu rol decorativ şi practic.

  • Propunerea nr.4: Valea Milcovului

Haideți să începem vizita din partea superioară a ei, cu satul Andreiaşu de Jos, pe malul drept al Milcovului. La aproximativ 40 km față de Focşani se află  Focul Viu, declarat rezervație naturală din anul 2000 şi ocupă o suprafață de circa 40 ha. Nu este un loc care te va lăsa cu gura căscată, ci faptul că acest fenomen este atât de rar. În România se mai întâlneşte la Terca, Buzău , dar emanatii de gaze au mai fost localizate şi în zona munților Apuseni şi în Depresiunea Colinară a Transilvaniei, însă, Focul Viu de la Andreiaşu de Jos reprezintă cea mai extinsă suprafață cu astfel de focuri (aproximativa 400 metri pătrați) şi cu cel mai mare debit de gaz metan(circa 50 tone pe an).

excursii vrancea

Acest fenomen se explica prin faptul că solul este format din roci sedimentare (sau cu precădere din roci sedimentare), iar acestea permit ieşirea gazelor prin crăpături fără a implica şi apele subterane.

Zona cu emanații este delimitată de un zid de ciment, iar accesul se face pe un sir de scări. În vecinătatea Focului Viu este construit un foişor care îți permite să te adaposteşti de soare/ploaie sau pur şi simplu să admiri peisajul.

Coborâm câțiva kilometri până în dreptul satului Reghiu unde întâlnim altă rezervație naturală, Pădurea Reghiu Scruntaru. Pereții înalți, aproape verticali, ale gresiilor se înalță peste stratele erodate, formând un peisaj ruiniform. Pe lângă frumusețea zonei, rezervația are și importanță științifică, aici au fost descoperite resturi ale fosilelor nevertebrate din Miocen.

excursii vrancea

Continuăm în aval până ajungem în satul Mera. Aici se află Mănăstirea Mera , singura mănăstire fortificată din Vrancea. A fost construită în secolul XVII, inițial a fost doar o biserică din lemn construită de un boier pe nume Moțoc. Apoi i-a fost cedată lui Constantin Vodă Cantemir să o transforme în mănăstire domnească. Mai târziu, fiul său, Antioh, construiește o biserică din piatră, apoi au fost adăugate zidurile cu turnuri de apărare, clopotnița și Curtea Domnească. A construit-o pentru a fi necropolă domnească pentru familia Cantemir și a devenit singura ctitorie a Cantemirilor.

excursii vrancea

Istoria lungă i-a fost presărată cu momente de glorie, dar și de declin. Austriecii, turcii, tătarii se numără printre cei care au prădat mănăstirea. Unele părți ale complexului au fost incendiate, altele aruncate în aer, ba chiar a avut de suferit și de pe urma evenimentelor naturale cum sunt cutremurele.

Cum se ajunge: Drumul Judetean DJ 205A Focşani-Andreiaşu de Jos, iar după traversarea podului peste Milcov, drumul comunal spre Andreiaşu de Sus.

  • Propunerea nr.5: Mausolee

Vrancea a avut un rol important în Primul Război Mondial şi implicit în întregirea României. Pentru a aminti tuturor eroismul şi eroii căzuți în cruntele şi glorioasele bătălii, pe teritoriul județului au fost ridicate monumente în memoria lor. Pe locul în care s-au ținut cele mai importante lupte, s-au construit mausolee pentru comemorarea acestor evenimente şi pentru a adăposti rămăşițele pământeşti ale eroilor morți pentru patrie. Vrancea are 4 astfel de mausolee, semne de recunoaştere ale sacrificiilor soldaților români.

Dacă pleci de dimineață, ai timp să le vizitezi pe toate în aceeași zi.

Itinerariul poate începe cu Mausoleul din Focşani. Acesta adăposteşte osemintele a 2619 eroi distribuite în cripta comună şi în firide. Mormintele sunt organizate pe regiuni, Panciu, Focşani, Năneşti. Fondurile pentru construirea mausoleului au fost obținute prin donații publice. Lucrările pentru ridicarea lui au început în anul 1925 şi au continuat până în 1927. Din 1927 se lucrează cu întreruperi lungi din cauza lipsei de fonduri, lucrările necesare terminării mausoleului fiind realizate în anul 1940.

Următorul pe listă este Mausoleul de la Mărăşeşti , situat la circa 25 km de Focșani. Este un monument dedicat eroilor din Primul Război Mondial şi este aşezat pe locul unde, în anul 1917, au avut loc luptele de la Mărăşeşti. Trupele române au câştigat lupta împotriva celor germane, deşi erau numeric inferior. Monumentul adăposteşte osemintele a 5073 soldaţi, ofiţeri şi a copilului-erou, Măriuca Zaharia care a oferit informaţii preţioase despre poziţia trupelor germane, dintr-un punct de observaţie, situat într-un copac. În centrul mausoleului se află mormântul generalului Eremia Grigorescu a cărui ordin: ,,Pe aici nu se trece” , a rămas în istorie.

excursii vrancea

De aici și până la următorul obiectiv, Mausoleul de la Mărăşti, sunt aproximativ 45 km. A fost construit pentru a adăposti osemintele soldaților căzuți pe câmpul de luptă de la Mărăşti din anul 1917. Inaugurarea Câmpului Istoric de la Mărăşti are loc pe 10 iunie 1928 când se pune şi piatra fundamentală a mausoleului care va adăposti osemintele eroilor din localitate. În subsolul mausoleului se găsesc sarcofagele cu osemintele generalilor Alexandru Averescu, Arthur Vaitoianu, Alexandru Mărgineanu şi Nicolae Arghirescu. Construcția s-a întins pe mai mulți ani, tot din cauza lipsei de fonduri. A fost terminat în anul 1938, iar între anii 1940-1941 are loc reînhumarea osemintelor.

Ultimul pe ordinea de zi și cel care închide itinerariul este Mausoleul din satul Dragosloveni, Soveja.

excursii vrancea

Până să ajungi la mausoleu, în comuna Câmpuri,  se poate face o oprire pentru a vizita Casa Memorială Moş Ion Roată, ţăranul care a reprezentat judeţul Putna la Divanul Ad-hoc în calitate de deputat. Este o casă ţărănească simplă, specifică zonei şi perioadei, cu structură de lemn, acoperită cu şindrilă, prispă lipită cu lut şi împrejmuită de o balustradă de lemn.

Revenind la mausoleu…  Este dedicat eroilor căzuţi în luptele care au avut loc pe Valea Şuşiţei împotriva armatelor germane şi adăposteşte în osuar rămăşitele a peste 1600 de soldaţi neidentificați, inclusiv ostaşi austrieci, germani, maghiari, iar în cripte 528 de soldați identificaţi. Construcția lui a început în anul 1923, a fost finalizat în anul 1928, dar închiderea criptelor a fost realizată în 1929 când a avut loc şi inaugurarea. Fondurile pentru construirea mausoleului au fost strânse din donații, dar o contribuție importantă au avut-o locuitorii din Soveja.

Haideți să descoperim și să ne promovăm județul!

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Dovedeşte că nu eşti robot *

Protected by WP Anti Spam